PISMENI PREVOD

Sa i bez ovjere (s pečatom sudskog tumača ili bez)

Format dokumenata za prevod:

Prevodi se mogu dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji dokumenta ili elektronskoj formi. Nakon prevoda preuzimaju se lično ili se dostavljaju preporučenim pismom.

Lična dokumenta:

– Lična karta
– Pasoš
– Vozačka dozvola
– Saobraćajna dozvola i vlasnički list automobila
– Zdravstvena knjižica
– Karton vakcinacije
– Izvod iz Matične knjige rodenih
– Izvodi iz Matične knjige vjencanih
– Testamenti
– Uverenje o državljanstvu
– Uverenje Ministarstva pravde da fizičko lice nije osuđivano
– Uverenje suda da se protiv fizičkog lica ne vodi krivični postupak
– Uverenje bračnom stanju
– Uverenje o prebivalištu

Sudska akta i notarska akta

– Sudske odluke, presude, rješenja i svjedočenja
– Punomoćja

Diplome, svjedočanstva, uvjerenja obrzovnih institucija:

– Diploma fakulteta
– Diploma o završenoj srednjoj školi
– Svjedočanstvo srednje škole
– Svjedočanstvo osnovne škole
– Uverenje o položenim ispitima
– Uverenje fakulteta o studijskim programima
– Uverenje o ličnom dohotku roditelja
– Potvrda o redovnom školovanju

Poslovna dokumentacija:

– Sve vrste ugovora
– Izvod iz Centralnog Registra Privrednih Subjekata
– Tenderska dokumentacija
– Potvrda o zaposlenju
– Potvrda o izmirenom porezu
– Potvrda o radnom odnosu
– Ugovori o osnivanju
– Uverenje o ličnom dohotku

Marketing i poslovna komunikacija

– Sve vrste prezentacija
– Reklamni material i brošure, flajeri
– Poslovna korespodencija
– Web-stranice

Prevod tekstova :

iz oblasti obrazovanja (prevod knjiga, udžbenika i časopisa),  informcionih tehnologija, medicine i farmacije, nauke, tehničke dokumentacije, marketinga,ekonomije, finansija i bankarstva, politike, psihologije i sociologije, gradjevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, turizma

Lektura i korektura, prevodjenje i titlovanje filmova, serija i emisija.

Ukoliko je tekst za prevod velik, postoji mogućnost popusta.

USMENI PREVODI

Konsekutivni prevod i simultani prevod